SeaTools for Windows

SeaTools for Windows

Miễn phí
SeaTools for Windows là một người tự do đĩa cứng phân tích tiện ích
Người dùng đánh giá
3.1  (28 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.7
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 5 giải thưởng
SeaTools for Windows là một người tự do đĩa cứng phân tích tiện ích. Thêm vào đó để chẩn đoán kiểm tra SeaTools cũng đề nghị vài tính năng để giúp ông quản lý nhà kho hàng. Seagate Instant Secure Erase là sẵn sàng cho Self-Encrypting Drives (SED), cấp cho Ông Là chính phủ nhận truyền thông sanitization.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào: